1399/10/08

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

جهت مشاهده تصوير در اندازه واقعي كليك كنيد.

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها

 محصول دانش بنیان- سه نرم افزار برتر کشور

دانلود فایل ضمیمه : ندارد

آمار خلاصه   شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکرسامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1401/01/15