1399/05/12 ساعت تعداد نمايش : 369

راه اندازی نظام پذیرش و برسی پیشنهادها در سازمان نظام پزشکی کشور

جهت مشاهده تصوير در اندازه واقعي كليك كنيد.

راه اندازی نظام پذیرش و برسی پیشنهادها در سازمان نظام پزشکی کشور

نظام جامع پذیرش و بررسی پیشنهادهای کارما که اولین سامانه دانش بنیان نظام پیشنهادها در کشور است در سازمان نظام پزشکی کشور راه اندازی گردید.
دانلود فایل ضمیمه : ندارد

افزودن دیدگاه

 


آمار خلاصه   شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
سال جاری 0.500 0.000 0.625 11.11 0.000 0.315 16.66 20.00 0.00 0.000 1.00 9 5.00 10.00 1 0
کل 15.08 1.000 1.77 23.92 0.165 0.695 33.59 36.61 7.00 21.29 - - 21.00 87.00 5 2

نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
8.8.0 - 1403/04/19