موردی یافت نشد
موردی یافت نشد

نمودار تعداد پیشنهاد های ارائه شده و مصوب سال جاری

آمار خلاصه

سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه
سال جاری 0.500 0.000 0.625 11.11 0.000 0.315 16.66 20.00
کل 15.08 1.000 1.77 23.92 0.165 0.695 33.59 36.61
تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاددهندگان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
سال جاری 0.00 0.000 1.00 9 5.00 10.00 1 0
کل 7.00 21.29 - - 21.00 87.00 5 2

نظر سنجی

با شرکت در انواع نظر سنجی ها در بهبود سازمان و پیشرفت کشور سهیم باشید.

جهت شرکت در انواع نظرسنجی بر روی دکمه ی زیر کلیک نمایید

بیشتر

گالری چند رسانه ای

مشاهده آخرین تصاویر و فیلم های بارگذاری شده در سامانه

جهت مشاهده ی گالری چند رسانه ای بر روی دکمه ی زیر کلیک نمایید

بیشتر

قوانین و مقررات

مشاهده قوانین و مقررات شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر

جهت مشاهده ی قوانین و مقررات بر روی دکمه ی زیر کلیک نمایید

بیشتر

پیشنهاد ویژه

مشاهده پیشنهاد های ویژه ارائه شده در سامانه جامع نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد ها

جهت مشاهده ی پیشنهادات ویژه بر روی دکمه ی زیر کلیک نمایید

بیشتر